Iroda

A Füsthy és Mányai Ügyvédi Iroda 1999-ben alakult, ügyvédei közül többen pályafutásuk korábbi szakaszában a közigazgatás különböző területein dolgoztak, később más-más ügyvédi irodákban végezték tevékenységüket. Irodánk arra törekszik, hogy ügyfeleit a lehető legmagasabb színvonalon, a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban lássa el jogi tanácsaival.

Irodánk a széles értelemben vett gazdasági joggal foglalkozik, mely felöleli mindazon jogterületeket, amelyekkel működése során egy gazdasági társaság szembesülhet, beleértve a társasági jogot, versenyjogot, munkajogot, környezetvédelmi jogot, pénzügyi jogot. Közreműködünk vállalatfelvásárlások, cégek egyesülésének és szétválásának lebonyolításában, ingatlan ügyletekben és külföldiek magyarországi befektetéseinek intézésében. Ellátjuk ügyfeleink perbeli képviseletét polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási perekben, rendes és választott bíróságok előtt. Segítséget nyújtunk ügyfeleink követeléseinek behajtásában, ideértve a csőd- és felszámolási eljárásokban való tevékenységet is. A XXI. század új kihívásaival szembesülve véleményezzük illetve kidolgozzuk ügyfeleink adatvédelemhez és kiberbiztonsághoz kapcsolódó szerződéseit, szabályzatait és egyéb dokumentumait.

Sok külföldi cég közvetlenül bíz meg bennünket, amelyeknek a fent említett jogterületeken nyújtunk jogi tanácsadást.
Irodánk kapcsolatban áll vezető nemzetközi ügyvédi irodákkal is világszerte.

* színmagyarázat: A sötét kék területek jelölik a partner országokat.

Ügyvédi munkadíjunkat az esetek nagyobbik részében óradíjas megállapodás keretében kötjük ki, de rugalmasak vagyunk más típusú együttműködés kialakítása irányába is, legyen szó akár átalánydíjas megbízásról, akár az átalánydíjas és óradíjas megbízás kombinációjáról. A peres ügyek ellátása általában külön megállapodás tárgyát képezi az ügy bonyolultsága és a pertárgy értékének függvényében.

Irodánk, amennyiben a feladat jellege indokolja, igénybe veszi külső szakértők – pl. könyvvizsgálók, adóspecialisták, ingatlanforgalmi szakértők, informatikusok – támogatását.

Irodánk tagjai a magyaron kívül angol, olasz, francia és német nyelven is ügyfeleink rendelkezésére állnak, közülük angol nyelven magas szakmai szinten nyújtjuk szolgáltatásainkat.

Nemzetközi kapcsolatok: