Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 74-76. Telefon: 454 1766; 454 1767; 454 1776
Telefax: 454 1777 E-mail: zfusthy@fusthylawoffice.hu

A Füsthy és Mányai Ügyvédi Iroda 1999-ben alakult, tagjai korábban más-más ügyvédi irodákban dolgoztak. Irodánk arra törekszik, hogy ügyfeleit a lehető legmagasabb színvonalon, a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban lássa el jogi tanácsaival. Irodánk kapcsolatban áll a vezető ügyvédi irodákkal világszerte.

Irodánk a széles értelemben vett gazdasági joggal foglalkozik, mely felöleli mindazon jogterületeket, amelyekkel működése során egy gazdasági társaság szembesülhet, beleértve a társasági jogot, versenyjogot, kötelmi jogot, munkajogot, a szellemi alkotások jogát, környezetvédelmi jogot, a bank- és pénzügyi jogot. Közreműködünk vállalat felvásárlások, cégek egyesülésének és szétválásának lebonyolításában, ingatlan ügyletekben és külföldiek magyarországi befektetéseinek intézésében. Ellátjuk ügyfeleink perbeli képviseletét polgári, gazdasági, munkaügyi és közigazgatási perekben, rendes és választottbíróságok előtt. Segítséget nyújtunk ügyfeleink követeléseinek behajtásában, ideértve a csőd- és felszámolási eljárásokban való tevékenységet is.

Fokozott hangsúlyt helyezünk az Európai Közösség jogrendszerének ismeretére. Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz, ezért a közösségi jogszabályok, az acquis communautaire szerves részét képezi a magyar jogrendnek. Ennek megfelelően több kollégánk rendelkezik környezetvédelmi és Európa jogi szakképesítéssel.

A Complex Kiadó Kft. által működtetett on-line munkajogi szaktanácsadásban 2006 óta veszünk részt.

Irodánk ügyvédei közül többen pályafutásuk korábbi szakaszában a közigazgatás különböző területein dolgoztak (pl. Pénzügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium, Közlekedési Minisztérium), ennek is köszönhetően jó kapcsolatokat ápolunk a kormányzati szervek munkatársaival, a fent említett főhivatalokon kívül is.

Ügyvédi munkadíjunkat az esetek nagyobbik részében óradíjas megállapodás keretében kötjük ki, de rugalmasak vagyunk más típusú együttműködés kialakítása irányába is, legyen szó akár átalánydíjas megbízásról, akár az átalánydíjas és óradíjas megbízás kombinációjáról. A peres ügyek ellátása általában külön megállapodás tárgyát képezi az ügy bonyolultsága és a pertárgy értékének függvényében.

Sok külföldi cég közvetlenül bíz meg bennünket, amelyeknek a fent említett jogterületeken nyújtunk jogi tanácsadást. Irodánknak hozzáférése van az elektronikus cégeljáráshoz, tehát ügyfeleink társasági jogi képviseletét ilyen formában is el tudjuk látni.

Irodánk, amennyiben a feladat jellege indokolja, igénybe veszi külső szakértők - pl. könyvvizsgálók, adóspecialisták, ingatlanforgalmi szakértők, informatikusok – támogatását.

Irodánk tagjai a magyaron kívül angol, olasz, francia és német nyelven is ügyfeleink rendelkezésére állnak, közülük angol nyelven magas szakmai szinten nyújtjuk szolgáltatásainkat.

Tartalom átvétel